Produkter

Saltimport er en landsdekkende distributør av veisalt til snøsmelting og isfjerning. 

I samarbeid med lokale og statlige entreprenører sikrer vi norske veier om vinteren og minimerer støvoppsamling om sommeren.

Kalsiumklorid er mest effektivt på temperaturer under - 5 grader, og det anbefalte produktet for støvbinding av veier om sommeren. 

Se vår brosjyre

Saltimport leverer et bredt utvalg av næringsmiddelsalt til blant annet baking, kjøttforedling og meieriproduksjon. Salt virker både som en smakforsterker og er et naturlig konserveringsmiddel.

Salt er en essensiell del av dyrs ernæring. Som følge av mangel i deres vanlige fôrplanter og for å hjelpe dem å ta opp mineralene raskere, trenger avlsdyr dette tilsatt. 

Vi tilbyr en rekke produkter rettet mot landbruk og fôrproduksjon. 

Hovedkontor

  • Administrasjon Bergen - Sandviksveien 62, 5035 BERGEN
  • + 47 55 33 24 00
  • salt@salt.no
© 2016 Saltimport All Rights Reserved.

Search